CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

Grup tinta - STUDENTI

ID

Grup tinta

Valoare
129Studenti210

Indicatori [1 output]

Numar de participanti la instruire - invatamant superior
Numar de programe de licenta/masterat dezvoltate/adaptate conforn CNCSIS - invatamant superior

Indicatori [2 result]

Ponderea programelor de studii desfasurate conform CNCSIS (%)
Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiilor de invatamant superior
Numar de programe de licenta/masterat conform CNCSIS implementate - invatamant superior