CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

rezultate ale proiectului

Situaţia premiilor acordate

 


Facultatea

An proiect

Nr. premii primite

Valoare totală premii (lei)

Inginerie

An 1 - -
An 2 - -
An 3 - -
TOTAL 54 -