CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

Cadre didactice

ID

Grup tinta

Valoare
48Membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate10
50Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati/facultati8
137Personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare12