CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

Fotografii

Seminar 8-9 decembrie 2014

In cadrul Proiectului "Cresterea calitatii programelor universitare de licenta si masterat in energetica" a fost organizat in perioada 08.12.2014-09.12.2014, seminarul cu tema:
"Corelarea programelor universitare si curriculumului universitar cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere"

Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu, in parteneriat cu "Tangible Corporation S.R.L." din Bucuresti, organizeaza in zilele de 8-9 decembrie 2014, ora 16:00 desfasurarea Seminarului cu tema "Corelarea programelor universitare si ale curriculum-ului universitar cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere", fiind vorba de o actiune realizata in cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/139265 "Cresterea calitatii programelor universitare de licenta si masterat in energetica", in cadrul unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul are loc la Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu, Facultatea de Inginerie, Sala de lectura, Calea Eroilor nr. 30 din Municipiul Targu-Jiu, Jud. Gorj, iar prin continutul sau isi propune ca axa prioritara "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si al dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", in vederea cresterii calitatii pregatirii tinerilor din invatamantul superior. Potrivit secretariatului Universitatii, pe agenda primei zile a Seminarului de la Targu-Jiu, de luni, 8 decembrie, se afla o serie de expuneri interesante care privesc: Prezentarea proiectului POSDRU/156/1.2/G/139265 cu titlul "Cresterea calitatii programelor universitare de licenata si masterat in energetica" (Conf.univ.dr.ing. Cristinel Popescu, Manager de proiect), "Prezentarea curriculei universitare din domeniul Inginerie-Energetica" (Prof.univ.dr.ing. Luminita Georgeta Popescu - Rectorul Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu) si expunerea: "Cerintele pietei muncii, referitoare la competentele absolventilor programelor universitare de licenta si masterat in domeniul energetic" (ing.Corneliu Ditescu, Director Sucursala Electrocentrale Turceni, Florin Popescu, Director Tehnic Productie). In cea de-a doua zi a Seminarului, marti, 9 decembrie, vor continua si alte expuneri cum ar fi: "Prezentarea rezultatelor chestionarelor aplicate reprezentantilor din mediul privat"(Prof.univ.dr.ing. Mihai Cruceru, Expert mediu privat), "Competentele absolventilor privind exploatarea statiilor si a posturilor de transformare din sistemul energetic"(Ing. Ionel Ivan), pentru ca la concluziile Seminarului sa poate fie surprinse o serie de aspecte care privesc noi posibilitati si oportunitati de adaptare a programelor universitare de licenta si masterat din domeniul energetic, la cerintele pie?ei muncii din judetul Gorj si chiar din tara.