CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

I. Obiectivul general al proiectului este de extindere a oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare. Proiectul vizeaza totodata consolidarea cooperarii intre mediul universitar si mediul de afaceri pentru o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii prin imbunatatirea/adaptarea programelor de studii, respeciv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar.

II. Principalele obiective specifice / operationaleale proiectului au vizat:

  1. Adaptarea/imbunatatirea a 3 programe universitare de studii si dezvoltarea/adaptarea de curriculum universitar in domeniul: Inginerie energetica
  2. Extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin organizarea si dotarea unui laborator didactic, utilizat ca instrument educational in activitatea de predare-invatare la nivelul celor 3 programe de studii adaptate/imbunatatite.
  3. Cresterea capacitatii institutiei de a furniza programe de studii mai bune, adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii prin organizare de sesiuni de instruire “Training for trainers” pentru personalul universitar implicat in dezvoltarea programelor universitare, pentru membrii comisiilor/structurilor de conducere din universitate si membrii comisiilor de asigurare a calitatii la nivel universitar
  4. Consolidarea implicarii comunitatii de afaceri in sistemul de invatamant superior cu efecte pozitive, pe termen lung, asupra corelarii programelor de studii la cerintele pietei si a unor oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii a studentilor prin organizarea a trei comunitati de practica pe domeniul Inginerie energetica.

Proiectul este relevant pentru obiectivul POS DRU, AP 1.2 deoarece contribuie la dezvoltarea invatamantului superior bazat pe competente si totodata, la cresterea cooperarii intre mediul universitar si mediul privat. Proiectul se adreseaza in mod direct studentilor din ciclul de studii de licenta si master prin : 1) adaptarea/imbunatatirea programelor de studii si dezvoltare/adaptarea de curriculum corelat atat cu standardele invatamantului superior cat si cu cerintele pietei muncii, conducand la cresterea relevantei invatamantului superior pentru piata muncii si pentru societatea bazata pe cunoastere, respectiv prin 2) dezvoltarea de competente prin instrumente educationale inovative colaborative (laborator didactic de simulare a interventiilor tehnice in teren) care presupun atat interventii ale sistemului universitar cat si ale mediului privat. Totodata proiectul se adreseaza si membrilor comisiilor de asigurare a calitatii la nivel universitar, membrilor comisiilor/structurilor de conducere din universitate, personalului universitar implicat in dezvoltarea de programe universitare, prin dezvoltarea si furnizarea de sesiuni de instruire de tip “Training for Trainers”.