CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

noutĂŢi

Anunt privind recrutarea si selectia grupului tinta al proiectului POSDRU/156/1.2/G/139265

Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu - Facultatea de Inginerie anunta recrutarea si selectia in grupul tinta al proiectului a 210 studenti din domeniul inginerie energetica in vederea implicarii acestora in proiectul POSDRU/156/1.2/G/139265, cu titlul "Cresterea calitatii programelor de licenta si masterat in energetica".

 

Obiectivul general al proiectului este de extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare. Proiectul vizeaza totodata consolidarea cooperarii intre mediul universitar si mediul de afaceri pentru o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii prin imbunatatirea/adaptarea programelor de studii, respectiv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar. Categoria de grup tinta descrisa mai sus urmeaza sa fie implicata in Activitatea 9. Participarea studentilor la activitati in cadrul laboratorului didactic infiintat prin proiect.

 

Dosarul de inscriere se depune la sediul proiectului situat in str. Calea Eroilor nr.30, biroul adiacent Laboratorului L3, in perioada 22 ianuarie 2015 - 15 februarie 2015

 

Dupa depunerea dosarelor de inscriere, persoanele inscrise vor fi verificate pentru indeplinirea conditiilor minime de apartenenta la grupul vizat prin proiect.
Lista persoanelor selectate va fi publicata in data de 27.02.2015, pe site-ul proiectului http://calitateinenergie.utgjiu.ro/stud/stud.html
Pentru detalii despre proiect si informatii suplimentare cu privire la grupul tinta al proiectului, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0253/214462, email: gamaneci_gheorghe@yahoo.com

 

Descarca fisier PDF

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI

In conformitate cu: Instructiunea AMPOSDRU nr. 94/2013 privind modul de inlocuire a partenerilor in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 si Prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta


Universitatea Constantin Brancusi, cu sediul in Targu Jiu, Calea Eroilor nr. 30, judetul Gorj, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitate de drept privat, in vederea continuarii unui proiect finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI) 1.2, Proiect POSDRU/156/1.2/G/139265.

 

Obiectivul general este de extindere a oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare. Proiectul vizeaza totodata consolidarea cooperarii intre mediul universitar si mediul de afaceri pentru o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii prin imbunatatirea/adaptarea programelor de studii, respeciv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar.

Activitatile care vor face obiectul proiectului implementat in parteneriat sunt activitati eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului - Conditii specifice, cat si activitatile transversale adica managementul proiectului, achizitiile publice si masurile specific pentru informare si publicitate pentru proiect.

Activitatiile proiectului sunt urmatoarele:

 1. Management de proiect
 2. Achizitii
 3. Informare si publicitate pentru proiect
 4. Organizarea unor sesiuni de instruire "Training for trainers" in domeniul dezvoltarii programelor de studii, asigurarii calitatii in invatamantul superior;
 5. Realizarea unei analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere;
 6. Adaptarea programelor de studii si dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar pentru corelarea cu nevoile pietei muncii;
 7. Extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare prin infiintarea unui laboaratoar didactic
 8. Campanie de promovare a laboratoroului didactic si ofertei educationale adaptate la nevoile pietei muncii pentru domeniul Inginerie energetica
 9. Participarea studentilor la activitati in cadrul laboratorului didactic infiintat prin proiect
 10. Infiintarea a 3 comunitati de practica pe domeniul Inginerie energetica - cate una pe fiecare program de studiu

Partenerul va participa preponderent la implementarea activitatii 7 si 8, precum si in activitatile orizontale de management de proiect, achizitii si informare publicitate.
Data finalizare proiect: 13 noiembrie 2015
Buget Partener ramas de cheltuit: 759.188,25

Profilul partenerilor Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

 1. Conditii generale de eligibilitate:
  • Organizatie cu personalitate juridica din Romania (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent)
  • Trebuie sa nu se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor din Ghidul conditii generale 2013;
 2. Conditii specifice
  • Activitate relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al institutiei, in domeniul implementarii de solutii IT.
  • Demonstrare capacitate financiara in vederea implementarii proiectului in conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului conditii generale 2013, dovedita in cadrul fisei partenerului. Tinand cont de faptul ca se doreste inlocuirea unui partener, vor trebui respectate urmatoarele conditii minime de mai jos:
   • Anul 2010
    • Numar mediu de angajati: minim 18
    • Cifra de afaceri: minim de 1.624.336 lei
    • Profitul net al exercitiului financiar (conform bilant): minim 23.391 lei
    • Pierderea neta a exercitiului financiar (conform bilant): NA
   • Anul 2011
    • Numar mediu de angajati: minim 24
    • Cifra de afaceri: minim 5.905.992 lei
    • Profitul net al exercitiului financiar (conform bilant): minim 24.651 lei
    • Pierderea neta a exercitiului financiar (conform bilant) NA
   • Anul 2012
    • Numar mediu de angajati: minim 34
    • Cifra de afaceri: minim 22.541.571 lei
    • Profitul net al exercitiului financiar (conform bilant): minim 355.401 lei
    • Pierderea neta a exercitiului financiar (conform bilant): NA

 

Partenerii nationali vor fi implicati cel putin in doua din cele trei aspecte prezentate mai jos:
1. Implementarea proiectului
2. Furnizare de expertiza, resurse umane si materiale
3. Finantarea proiectului

 

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului completata si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: "Pentru selectia de parteneri POSDRU 1.2, Proiect POSDRU/156/1.2/G/139265" la sediul Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, Departamentul Cercetare Dezvoltare cu sediul in Str. Unirii nr.36, Targu Jiu jud Gorj pana la data de 13 ianuarie 2015.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de catre comisia de evaluare numita in acest sens de catre managementul universitatii. Partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Rezultatul selectiei va fi publicat pe site-ul Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu Jiu http://www.utgjiu.ro/cercetare/competitii.php, cat si pe site-ul proiectului http://calitateinenergie.utgjiu.ro/despre/noutati.htm
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la tel. 0723647455, tel/fax nr. 0253 214462/0253223971.

 

Descarcare documente:
Scrisoare-intentie : Descarca fisier PDF
Fisa-descriere-parteneri : Descarca fisier PDF