CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

Echipa proiectului

Echipa de management a proiectului

Manager Proiect   Sef lucr. dr. ing. Cristinel POPESCU
Asistent proiect  Ec. Madalina Mirabela MARICA
Expert monitorizare  Prof.univ. dr.ing. Cristinel RACOCEANU
Responsabil financiar   ec. Raveca SZABO
Expert contabil   Ec. Mihaela NOVAC
Coordonator Proiect (P1)   Cătălin Cernat
Asistent proiect (P1)   Dita Pana
Expert monitorizare(P1):   Alina Manea
Responsabil Financiar (P1)   Cincă Mădălin