CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ENERGETICĂ

Contract POSDRU nr. 156/1.2.G/139265

Activitatile proiectului

A1. Management de proiect (S, P1; caracter permanent)

 1. Constituirea echipei de management si a echipei de implementare (S, P1; L1 An1);
 2. Stabilirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru (S, P1; L1 An1);
 3. Monitorizarea si evaluarea proiectului (S, P1; caracter permanent);
A1 este activitate transversala si contribuie la realizarea obiectivului general si tuturor obiectivelor specifice, prin alocarea resurselor (umane, materiale, financiare) si coordonarea utilizarii acestora pentru realizarea tututor celorlalte activitati.

A2. Achizitii (S, P1; caracter permanent)

 1. Pregatirea si realizarea achizitiilor de servicii si bunuri necesare derularii proiectului (S, P1; caracter permanent);
A2 este activitate transversala si contribuie la realizarea obiectivului general si tuturor obiectivelor specifice prin asigurarea resurselor materiale necesare implementarii tuturor celorlalte activitati.

A3. Informare si publicitate pentru proiect (S, P1; caracter permanent)

 1. Elaborarea identitatii vizuale a proiectului (S; L1 An1);
 2. Conferinta de presa de lansare a proiectului (S, P1; L1 An1);
 3. Elaborarea website-ului proiectului si a continutului materialelor de promovare (S; L1 –L2 An1);
 4. Actualizarea continutului materialelor de promovare, a continutului website-ului si distribuirea materialelor de promovare (S; L2 An1 – L6 An2);
 5. Planificarea si organizarea conferintei de presa de incheiere a proiectului. (S, P1; L6 An2);
A3 este activitate transversala si contribuie la realizarea obiectivului general si tuturor obiectivelor specifice prin asigurarea vizibilitatii proiectului in conformitate cu normele POSDRU.

A4. Organizarea unor sesiuni de instruire “Training for trainers” in domeniul dezvoltarii programelor de studii, asigurarii calitatii in invatamantul superior (S; L1-L3 An1)

 1. Crearea/ tiparirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor de curs (S; L1-L3 An1);
 2. Inscrierea participantilor si derularea sesiunilor de instruire “Training for trainers” (S; L3 An1);
A4 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 3, cuantificat prin indicatorul de realizare imediata (output) – Numar participanti la instruire invatamant superior: 30 persoane.

A5. Realizarea unei analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere (S, L2-L4 An1)

 1. Constituirea grupului de lucru format din experti ai universitatii si reprezentanti ai mediului de afaceri pentru domeniul preselectat in proiect: Inginerie energetica. (S; L2 An1);
 2. Analiza curriculelor actuale pentru domeniul Inginerie energetica. (S; L3-L4 An1);
 3. Organizarea unui seminar pe tema corelarii programelor universitare si curricumului universitar cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere (S, L4 An1);
A5 contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice nr. 1 si 4.

A6. Adaptarea programelor de studii si dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar pentru corelarea cu nevoile pietei muncii (S; L5-L6 An1)

A6 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 1, cuantificat prin indicatorul de realizare imediata (output) – Numar de programe de licenta/ masterat dezvoltate/ adaptate conform CNCIS – invatamant superior: 3 programe de studii adaptate/imbunatatite;

A7. Extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare prin infiintarea unui laboratoar didactic (S, P1; L2-L12 An1, L1-L6 An2)

 1. Dotarea spatiilor de invatare cu echipamentele necesare, receptia si instalarea echipamentelor, suport (S, P1; L2-L12 An1, L1-L2 An2);
 2. Dezvoltarea si implementarea solutiei software de tip platforma de management al interventiilor in teren (S, P1; L2-L12 An1, L1-L6 An2);
 3. Sesiuni de instruire pentru cadrele didactice care vor utiliza solutia software in laborator (S, P1; L4-L6 An1, L10-L12 An1, L1-L2 An2);
 4. Elaborarea regulamentului de functionare a laboratorului didactic si stabilirea de responsabilitati pentru personalul universitar (S; L3-L4 An1, L10-L12 An1, L1-L2 An2);
A7 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 2.

A8. Campanie de promovare a laboratoroului didactic si ofertei educationale adaptate la nevoile pietei muncii pentru domeniul Inginerie energetica (S, P1; L5-L12 An1);

 1. Organizarea unui eveniment de lansare a laboratorului didactic cu prezentarea unui demo a solutiei software dezvoltate (S, P1; L5-L12 An1);
 2. Organizarea unui eveniment de tip "ziua portilor deschise" pentru promovarea accesului la invatamantul superior (S, P1; L5-L6 An1);
A8 contribuie indirect la realizarea obiectivelor specifice nr. 1 si 2. prin promovarea ofertei educationale adaptate la nevoile pietei muncii si a laboratorului didactic creat prin proiect.

A9. Participarea studentilor la activitati in cadrul laboratorului didactic infiintat prin proiect (S; L4-L12 An1, L1-L2 An2);

 1. Crearea/tiparirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor didactice necesare pentru desfasurarea activitatii in laborator (S; L4-L6 An1, L10-L12 An1, L1-L2 An2);
 2. Inscrierea studentilor in grupul tinta si derularea activitatilor in laboratorul didactic (S; L7-L12 An1, L1-L2 An2);
 3. Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in laborator (S; L10 An1, L2 An2);
A9 contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice nr. 1 si 2, cuantificate prin indicatorii de rezultat (result) – Ponderea programelor de studii desfasurate conform CNCIS : 100%; Numar de programe de licenta/masterat conform CNCIS implementate: 3 programe de studii adaptate implementate; Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiior de invatamant superior: 210 studenti.

A10. Infiintarea a 3 comunitati de practica pe domeniul Inginerie energetica – cate una pe fiecare program de studiu (S; L2-L5 An2);

 1. Stabilirea componentei comunitatilor de practica si selectia studentilor (S; L2 An2);
 2. Organizarea intalnirilor de lucru pentru identificarea de best practice-uri (S; L2-L4 An2);
 3. Organizarea a 2 work-shop-uri interdisciplinare urmate de vizite in companii reprezentative pentru domeniul Inginerie energetica (S; L4-L5 An2);
A10 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 4 cuantificat prin indicatorii de rezultat (result) – Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiior de invatamant superior: 54 din cei 210 studenti participanti la A9.